Techninis aptarnavimas

  • Atvežimas ir surinkimas
  • Sureguliavimas
  • Dalių keitimas
  • Patikra

Techninis aptarnavimas taikomas metalinei konstrukcijos daliai. Techninis aptarnavimas garantiniu laikotarpiu atliekamas nemokamai, jeigu gedimai nėra susiję su Naudojimo instrukcijos nesilaikymu.